Coaching en Counselling
Je kunt niet alles alleen

Links

www.abvc.nl                          Algemene Beroepsverening voor Counselling
www.rbcz.nu                         Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

                                               
www.zorgwijzer.nl                 Vergoedingen Zorgverzekeraars aanvullend 2021


alg. voorwaarden ABvC        Deze algemene voorwaarden zijn van                                                                      toepassing voor de praktijk
                                              Coaching en Counselling Jolanda Beets-Boersenhttps://www.scag.nl/               Klachten en geschillenafhandeling

Coaching en Counselling voldoet volledig aan de privacy eisen die gesteld worden door de nieuwe privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
                        
Contactgegevens


Coaching en Counselling
Jolanda Beets-Boersen
Sluisweg 18
1761 JV Anna Paulowna
tel. 06 - 19 15 75 41
info@coachingencounselling.nl
Jolanda Beets-Boersen Coaching en Counselling