Coaching en Counselling
Je kunt niet alles alleen

Links

www.abvc.nl                          Algemene Beroepsverening voor Counselling
www.rbcz.nu                         Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

                                               
www.zorgwijzer.nl                 Vergoedingen Zorgverzekeraars aanvullend 2021


alg. voorwaarden ABvC        https://www.scag.nl/               Klachten en geschillenafhandelingPrivacy document               
                        
Contactgegevens


Coaching en Counselling
Jolanda Beets-Boersen
Sluisweg 18
1761 JV Anna Paulowna
tel. 06 - 19 15 75 41
info@coachingencounselling.nl
Jolanda Beets-Boersen Coaching en Counselling