Coaching en Counselling
Je kunt niet alles alleen

Linkswww.abvc.nl                          Algemene Beroepsverening voor Counselling

www.rbcz.nu                         Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
                                               
www.zorgwijzer.nl                 Vergoedingen Zorgverzekeraars aanvullend 2021

algemene voorwaarden ABvC      Deze algemene voorwaarden zijn van                                                                      toepassing voor Coaching en Counselling                                                               Jolanda Beets-Boersen

https://www.scag.nl/                      Klachten en geschillenafhandeling

Coaching en Counselling voldoet volledig aan de privacy eisen die gesteld worden door de nieuwe privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
                        
Contactgegevens


Coaching en Counselling
Jolanda Beets-Boersen
Sluisweg 18
1761 JV Anna Paulowna
tel. 06 - 19 15 75 41
info@coachingencounselling.nl
Jolanda Beets-Boersen Coaching en Counselling